Hyppää pääsisältöön

Meriliikenteen ilmoituspalvelun rakenne ja käyttäjät

Meriliikenteen ilmoituspalvelu koostuu seuraavista osista:

Meriliikenteen ilmoituspalvelu pitää sisällään meriliikenteen alus- ja tavarailmoitukset kaikissa Suomen satamissa. Alusselvitykseen ja tullimuodollisuuksiin kuuluu kaikkiaan lähes 20 eri ilmoitusvelvollisuutta.

Meriliikenteen ilmoituspalveluun annetaan aluksista seuraavat ilmoitukset:

 • Satamakäynti-ilmoitukset
 • Turvatoimi-ilmoitukset
 • Alusjäteilmoitukset
 • Matkustajaluettelot
 • Miehistöluettelot
 • Aluksen varastoluettelot
 • Miehistön omaisuusluettelot
 • Meriterveysilmoitus
 • Lasti-ilmoitus saapumisessa ja lähdössä
 • Vaarallisen aineen ilmoitukset
 • Poikkeusluvat satamakäynti-ilmoituksiin
 • Tullille annettavat eräät saapumisen muodollisuudet
 • Tullille annettavat eräät poistumisen muodollisuudet

Meriliikenteen ilmoituspalvelun keskeinen uudistus on harmonisoidut ilmoitusten antamista koskevat rajapinnat, joiden ohella tietojen toimittaminen mahdollistetaan määrämuotoisten Excel-taulukkojen sekä käyttöliittymän avulla. Lisäksi ilmoittajia palvelevat uudet keskitetyt aina ajan tasalla olevat tietokannat: ESD (alus), CHD (vaaralliset aineet ja CLD (sijaintitiedot) sekä keskitetty käyttäjärekisteri ja käyttäjien tunnistus, joka on integroitu EORI-rekisteriin.

Katso sivuiltamme alusselvityksen ilmoitusmuodollisuudet.

Katso sivuiltamme ilmoitusmuodollisuudet Tullille.

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä: Alusliikennepalvelulain mukainen kansallinen merenkulun tiedonhallintajärjestelmä (NEMO), johon ilmoitetaan EMSW-asetuksen mukaisten tietojen lisäksi seurantadirektiivin mukaiset tiedot, alusliikennepalvelulain 22 a § mukainen saapumisilmoitus, 22 b §:n mukainen lähtöilmoitus, 22 c §:n mukainen vaarallista ja ympäristöä pilaavaa ainetta sisältävästä lastista tehtävät saapumis- ja lähtöilmoitukset sekä 22 d §:n mukaiset tilastointia koskevat tiedot (Meriliikennetilastot).

Palvelupiste: EMSW-asetuksen mukainen kansallinen keskitetty palvelupiste, jonka kautta annetaan asetuksen liitteissä vaaditut tiedot.

Meriliikennetilastot 2: Meriliikennetilastot 2 toteutus, jota hyödyntäen kerätään ja välitetään Traficom:n tilastotoiminnon tarvitsemat tiedot eri toimijoilta.

Matkustajailmoituspalvelu: Matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain mukainen keskitetty palvelupiste, johon ilmoitetaan aluksella olevien henkilöiden lukumäärä sekä heidän henkilötietonsa (Pienten matkustaja-alusten matkustajailmoituspalvelu Nautilus).

Meriliikenteen ilmoituspalvelun käyttäjät

Meriliikenteen ilmoituspalvelun tietoja hyödyntävät eri sataman toimijat toimissan sekä eri viranomaiset ja valtion erityistehtäväyhtiöt oman lakisääteisen tehtävänsä hoitamisessa.