Hyppää pääsisältöön
Talvinen tunneli ja siihen johtavat ajoväylät.

Tiesääpalvelut

Fintraffic Tie tuottaa teiden kunnossapidon ja liikenteenhallinnan tarpeisiin jatkuvasti ajantasaista tietoa kelin ja sään tilasta sekä niiden kehittymisestä.

Tietojen avulla saadaan parannettua erityisesti talvihoidon kunnossapitotoimenpiteiden kohdentamista ja tieto mahdollistaa myös liikenteen tehokkaamman tiedottamisen ja ohjaamisen muuttuvien keliolosuhteiden mukaan. Palvelu kattaa koko Suomen alueen.

Fintraffic Tie vastaa tiesäätietojen tuottamisen koko ketjusta, joka sisältää laajan mittaus- ja seurantalaiteverkoston lisäksi tietojen keruu- ja käsittelyohjelmistot sekä urakoitsijoille tarjottavan käyttäjäsovelluksen.

Tietojen suurimpia hyödyntäjiä ovat teiden kunnossapitäjät, ELY-keskukset, Väylävirasto ja muut tienpitäjät (mm. kaupungit).

Fintraffic Tie tarjoaa olosuhdetietoa laajasti myös avoimena datana eri tahojen hyödynnettäviksi Digitraffic- palvelussa, www.digitraffic.fi.

Ajankohtaiset liikenne- ja olosuhdetiedot myös Liikennetilannepalvelussa, https://liikennetilanne.fintraffic.fi/