Hyppää pääsisältöön
Liikennettä maantiellä

Tienvarsiteknologia - Maantiet ja tunnelit

Fintraffic Tien asiantuntijat vastaavat ja osallistuvat maanteiden sekä tunnelikohteiden liikenteenhallinta- ja LVIS-järjestelmien suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon.

Maanteillä järjestelmät sisältävät mm. muuttuvat nopeusrajoitusmerkit ja tiedotusopasteet, liikennevalot sekä liikenteen seurantalaitteet.

Tunnelikohteissa on edellisten lisäksi käytössä liikenteenhallintalaitteiston laajempi kirjo sisältäen mm. automaattiseen häiriönhavaitsemiseen liittyvät järjestelmät. Tunnelikohteiden turvallisuuden ja liikennöitävyyden vuoksi keskeistä on myös toimiva LVIS-tekniikka, johon kuuluu mm. ilmanvaihtoon ja savunpoistoon käytettävät järjestelmät sekä olosuhteisiin mukautuvat valaisinjärjestelmät.

Kokonaisuuden toimivuuden kannalta on olennaista, että järjestelmien ketju toimii saumattomasti yhteen aina maastossa olevilta laitteilta taustajärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien kautta käyttöliittymään saakka. Järjestelmien tulee myös täyttää erilaiset viranomaisten määrittelemät vaatimukset.