Hyppää pääsisältöön
Tunneli ja tie, jolla ruuhkaa.

Fintrafficin tieliikennekeskus

Fintrafficin tieliikennekeskus tarjoaa kumppaneilleen tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluita ammattitaitoisesti ja tehokkaasti.

Tieliikennekeskuksen palveluihin kuuluvat tieliikenteen ajantasaisen tilannekuvan ylläpito, liikenteen ohjaaminen, liikennetiedottaminen sekä häiriönhallinta yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Työn keskiössä on liikenteen turvallisuus ja sujuvuus. Näitä voidaan parantaa mm. ajantasaisella liikennetiedottamisella ja häiriötilanteiden tehokkaalla hoitamisella, jota voidaan tehdä hyödyntämällä monipuolisia liikenteenhallintajärjestelmiä maanteillä ja erityisesti vaativissa tunnelikohteissa. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä viranomaisten ja muiden liikenteen toimijoiden kanssa, joita ovat mm. joukkoliikennetoimijat ja urakoitsijat. Suurilla kaupunkiseuduilla korostuu yhteistyö kaupunkien liikenteenhallinnasta vastaavien tahojen kanssa.

Fintrafficin tieliikennekeskus vastaa myös valtakunnallisesta Tienkäyttäjän linjasta (0200 2100), jonne voi ilmoittaa tieliikenteen häiriöistä, jotka vaativat välitöntä reagointia. Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi tiellä oleva runsas vesi tai tielle kaatunut puu, jotka aiheuttavat selkeän vaaratilanteen muulle maantieliikenteelle. Näissä tapauksissa tiedot välitetään tieliikennekeskuksesta eteenpäin pelastuslaitokselle ja vastaavalle alueurakoitsijalle. Ei kiireelliset -väyläpalautteet hoidetaan sitä vastoin Liikenteen asiakaspalvelun kautta. Liikennetietoa tarjotaan myös Liikennetilanne-palvelusta.

Fintrafficin tieliikennekeskuksella on kolme toimipistettä, jotka sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja Turussa.