Hyppää pääsisältöön

Fintraffic Raiteen strategia

Maailman turvallisinta, ympäristöystävällisintä ja sujuvinta rautatieliikennettä asiakaslähtöisesti.

Panostamme rautatieliikenteenohjauksen laadun ja toimintavarmuuden kehittämiseen. Täsmällinen ja sujuva liikenne on kriittisen tärkeää sekä yrityksille että kuluttajille luoden edellytyksiä myös koko liikennemuodon markkinaosuuden vahvistamiselle. Turvallisuus on aina toiminnan keskiössä. Lisäksi haluamme olla vahvasti mukana rautatieturvallisuuden kokonaisuuden kehittämisessä.

Asiakaslähtöisyys on yhä keskeisemmässä roolissa strategiassamme. Hyvä asiakaskokemus koostuu turvallisuudesta, täsmällisyydestä, ajantasaisesta matkustajainformaatiosta ja myös asiakkaiden tarpeita vastaavista muista käyttäjäystävällistä palveluista. Palvelujen ja kehittäminen vuorovaikutteisesti asiakkaiden kanssa on entistä korostuneempi osa toimintaa.

Automaation lisääminen, älykkäiden liikenteenohjausjärjestelmien käyttöönotto ja tiedon hyödyntäminen ovat keskeisiä keinoja työssämme. Panostamme myös henkilöstömme korkean ammattitaidon ylläpitämiseen ja osaamisen syventämiseen, jota esimerkiksi uusien järjestelmien kehittäminen ja tiedon hyödyntäminen edellyttävät. 

Strategia ohjaa kehittämään yhä innovatiivisempia palveluja, jotka lisäävät rautatieliikenteen vetovoimaa

Digirata-hanke on tärkeä esimerkki siitä, kuinka voimme vastata tulevaisuuden liikenteen uudistuviin tarpeisiin. Digirata-hankkeessa tavoitteena on rautatieliikenteen liikenteenhallinnan ja  -turvallisuusjärjestelmän uudistaminen digitalisaatiota ja kaikkein moderneimpia teknologioita hyödyntäen.

Digiradassa tavoitellaan junaliikenteen kapasiteetin kasvattamista todella merkittävässä määrin, kun rataosuuksilla voisi ajaa suurempi määrä junia. Työn lähtökohtina ovat nykyistä toimintavarmempi, täsmällisempi liikenne ja turvallisuuden edelleen parantaminen. Uuden teknologian tulisi antaa edellytykset liikenteenohjauksen optimointiin tekoälyn avulla ja hyödyntää tehokkaasti liikenteen reaaliaikaisen aikatauluja, kapasiteettia ja palveluita koskevaan tietoa ja mahdollisesti automaattisten junien operointiin rajatulla alueella.

Suomen rautateiden toiminta- ja kilpailukyky vaatii Digiradan tavoitteiden toteutumista.

Digiradan vaikutukset ulottuvat laajalle parantaessaan raideliikenteen kilpailukykyä. Hankkeen kehitystyön yhteydessä syntyville innovaatioille voi avautua myös kansainvälisiä markkinoita.

Digirata on nyt valmisteluvaiheessa ja sen toteutuksesta päätetään myöhemmin. LVM vetää hankkeen ohjausryhmää. Fintraffic Raide ja Väylävirasto toimivat hankejohdossa kumppanuudessa. Digirata-hankkeessa on laajasti mukana alan toimijoita ja sidosryhmiä. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä. 

Yhteistä jaettua tilannekuvaa liikenteestä kaikille

Maailman sujuvin, turvallisin ja ympäristöystävällisin rautatieliikenne edellyttää mahdollisimman ennustettavaa liikennettä. Tämän saavuttamiseksi uskomme, että päätöksentekoon tarvittava tieto tulee olla niin toimijoilla kuin vaikka matkustajilla avoimesti saatavilla, löydettävinä ja ymmärrettävinä palveluina. Näiden tuottamisessa ja mahdollistamisessa Fintraffic Raide on keskeisessä tehtävässä.

Näin ollen, tavoitteemme strategiakauden loppuun 2024 kulminoituvat keskeiseen päämäärään: edistää yhteistä jaettua tilannekuvaa liikenteestä kaikille – pitäen sisällään sekä ajantasaisen tiedon kuluvasta hetkestä että tulevista ennusteista. Tämä mielessä pitäen, kohdistamme toimenpiteemme niin oman toimintamme tuottavuuden kasvattamiseen ja tehostamiseen eri keinoin kuin yhteistyön parantamiseen eri sidosryhmien ja asiakkaidemme kanssa.

Tekoja ympäristön puolesta

Älykäs liikenteenohjaus tukee raideliikenteen markkinaosuuden kasvua, mikä auttaa Suomea CO2-päästöjen vähentämisessä. Sujuva ja täsmällinen rautatieliikenne vähentää myös rautatieliikenteen omia päästöjä.

Kun tuotamme maailman turvallisinta, ympäristöystävällisintä ja sujuvinta rautatieliikenteen ohjausta, voi koko Suomi paremmin. 

 

Liitetiedostot