Hyppää pääsisältöön

Lyhyesti dataekosysteemistä

Fintraffic tarjoaa ajantasaista, avointa liikennetietoa sovelluskehitykseen Suomen tie-, rautatie- ja vesiliikenteestä. Fintrafficin palvelut tukevat kansalaisten liikkumista, elinkeinoelämän tarpeita ja kuljetuksia, turvallisuusviranomaisten toimintaa sekä Suomen kilpailukykyä ja hyvinvointia.  Keräämme, hallinnoimme ja avaamme tietoa sekä luomme mahdollisuuksia markkinoille syntyvälle uudelle liiketoiminnalle. Yhtiö tarjoaa ja kehittää edistyksellisiä, uusia palveluita ja edesauttaa liikenteen ekosysteemien kasvua.

Tulevaisuuden liikennejärjestelmä tarvitsee koko alan yhteistyötä. Liikenteen dataekosysteemin työryhmät käynnistyivät vuoden 2021 alussa ja mukaan voi tulla joustavasti matkan varrella. Rakentajia on jo yli 200 organisaatiosta.

Miksi kannattaa tulla mukaan?

 • Kasvatetaan liikennealalla toimivien yritysten markkinaa​​
 • Luodaan liikennealalle uusia toimintamalleja​​
 • Tehostetaan toimintaa jakamalla ja hyödyntämällä tietoa​​
 • Säästetään kustannuksissa kehittämällä yhdessä​​
 • Alennetaan liikenteen aiheuttamia ympäristölle haitallisia ​päästöjä.​

Tulevina vuosina liikenteen uudistaminen on ennen kaikkea liikenteeseen liittyvän tiedon nykyistä paljon parempaa hyödyntämistä. Jotta luomme Suomessa mahdollisimman vahvan pohjan kestävälle liikennejärjestelmälle ja uusien liikennepalveluiden ja -ratkaisujen läpilyönnille, tiedon tulee virrata sujuvasti väylien, kulkuneuvojen, liikennemuotojen, palveluntarjoajien ja loppukäyttäjien välillä. Puhuimmepa matkaketjupalveluista, autonomisista kulkuneuvoista, logistiikan solmukohtien tehostumisesta, tavaran varastointiaikojen lyhentämisestä tai drone-liikenteen kasvamisesta.

Ottamalla Suomessa rohkea etunoja ja kyseenalaistamalla vanhoja toimintamalleja voimme näyttää tässäkin asiassa muulle maailmalle mallia ja tarjota samalla suomalaisille ennen näkemättömän hyvän palvelutason niin matka- kuin tavarakuljetusketjuissa. Samalla liikennealan toimijoille syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin koti- kuin ulkomailla.

Tavoitellaanko tätä yhdessä?

Tutustu sääntökirjaan

Tutustu työryhmiin

Liity mukaan Liikenteen dataekosysteemin työryhmätyöskentelyyn - osallistuminen on veloituksetonta!

Visiomme on

 • Yhdistää voimat Suomessa toimivien liikennetoimijoiden kesken
 • Luoda innovatiivisia datankäyttöratkaisuja
 • Rakentaa reilu digitaalinen liiketoimintaympäristö
 • Tarjota sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille kilpailukykyisiä ja skaalattavia liikenne- ja liikkumispalveluita
 • Mahdollistaa yhteistyöllä liikennemuodot yhdistävät turvalliset, vähäpäästöiset ja käyttäjälähtöiset matka- ja kuljetusketjut.  

Toimintamallimme: 

 • Ekosysteemi perustuu avoimuuteen ja vapaaehtoisuuteen
 • Tavoitteena on luoda avoimiin rajapintoihin perustuvaa yhteen toimivuutta
 • Ekosysteemissä kilpailijat istuvat saman pöydän ääressä määrittelemässä avoimia standardeja
 • Käytännön työ tehdään työryhmissä
 • Liikenteen ekosysteemin keskeisiä osa-alueita ovat liikennealan toimijoiden yhteistyö, liikenteen digitaalinen infrastruktuuri ja digitaalinen sääntökirja.


Liikenteen dataekosysteemin rakentajat

Liikenteen dataekosysteemin esittelymateriaali

Liite Koko
Liikenteen_dataekosysteemin_esittelymateriaali_2024.pdf.pdf 3.05 MB