Hyppää pääsisältöön

Liikenteen dataekosysteemin keinot ja hyödyt

Visiomme

Suomessa toimivat liikennetoimijat yhdistävät voimansa avoimeen dataekosysteemiin innovatiivisten datankäyttöratkaisujen ja reilun digitaalisen liiketoimintaympäristön luomiseksi. Yhteistyöllä tavoitellaan sekä kotimaiseen että kansainväliseen markkinaan tarjottavia kilpailukykyisiä ja skaalattavia liikenne- ja liikkumispalveluita, jotka mahdollistavat liikennemuotoja yhdistäviä turvallisia, vähäpäästöisiä ja käyttäjälähtöisiä matka- ja kuljetusketjuja.

Näin saavutamme tavoitteemme

 1. Kutsumalla kaikki toimijat mukaan kehittämään tasavertaisesti yhteistä ja avointa liikenteen dataekosysteemiä.
   
 2. Työskentelemällä yhteisten tavoitteiden ja toimenpiteiden eteen, jakamalla tietoa sekä pyrkimällä yhteiskehittämiseen ja suomalaisen liikennemarkkinan arvon kasvattamiseen
   
 3. Vapauttamalla entistä isomman osan datasta - vastikkeetta tai vastikkeellisesti - saataville yhteisesti sovitussa muodossa.
   
 4. Hyödyntämällä yhteisesti luotavia pelisääntöjä ja selkeitä toimintatapoja
   
 5. Helpottamalla eri toimijoiden yhteistekemistä muun muassa yhteisten tietomallien, yhteisesti määritettyjen teknisten rajapintojen ja kansainvälisten standardien avulla. 
   
 6. Rakentamalla yhteistyöverkostoja, jotka voivat markkinoida, myydä ja toimittaa yhteentoimivia ratkaisuja kansainvälisille ja kotimaisille markkinoille.
   
 7. Kunnioittamalla kaikissa tilanteissa voimassa olevaa lainsäädäntöä, erityisesti huomioiden yksityisyydensuojaa, liikesalaisuuksia ja kilpailulainsäädäntöä sekä tietosuojaa ja tietoturvaa koskevat säännökset. 
   
 8. Hyödyntämällä Fintrafficin kaikkia liikennemuotoja yhdistävää roolia dataekosysteemin rakentamisessa erityisesti keskeisissä markkinaehtoisesti vaikeasti käynnistyvissä palveluissa ja markkinareferenssien luomisessa ennen kaikkea mahdollistajana, ei loppukäyttäjäpalveluiden luomisessa.
   
 9. Viestimällä aktiivisesti sovituista toimenpiteistä, työn etenemisestä ja saavutetuista tuloksista sekä mahdollistamalla toimijoille helppo vuorovaikutus prosessin kaikissa vaiheissa.

 

Liikenteen dataekosysteemi tuottaa monipuolisia hyötyjä

 1. Yhteiskunnalle se tarjoaa resurssiviisaan liikennejärjestelmätiedon kestävän ja kilpailukykyisen Suomen rakennuspalikaksi sekä täyden hyödyn datan jalostamisesta. Lisäksi ekosysteemi synnyttää uusia innovaatioita, yrityksiä sekä työpaikkoja.  
 2. Ympäristölle se merkitsee puhtaampaa liikennettä paremmin hyödynnetyn joukko- ja jaetun liikenteen avulla tarjoten vaihtoehtoja yksityisautoilulle ja yksittäisjakelulle. 
 3. Kotitalouksille se merkitsee nykyistä paremmin informoituja liikkujia ja datan avulla tuotettuja palveluita, jotka tarjoavat aitoja vaihtoehtoja kestävään, edulliseen, turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen ja logistiikkaan niin maaseudulla kuin kaupungeissa. 
 4. Palveluja käyttäville organisaatioille se tarjoaa kilpailukykyisiä ja houkuttelevia palvelukokonaisuuksia entistä pienemmillä päästöillä ja alemmilla kustannuksilla. 
 5. Palveluja tuottaville yrityksille helposti hyödynnettävä liikennetieto nopeuttaa uuden liiketoiminnan luomista, luo uusia markkinoita myös kansainvälisesti ja helpottaa yhteistyötä ja yhteistarjoamien muodostamista yritysverkostossa. 
 6. Logistiikkatoimijoille se tarjoaa datan jakamisen mahdollistamat kustannustehokkaat ja integroidut logistiikkaketjut.  
 7. Julkiselle sektorille tämä merkitsee mahdollisuutta rakentaa entistä laadukkaampia, tehokkaampia ja yritysten kanssa paremmin yhteensopivia liikkumis- ja kuljetuspalveluita.  
 8. TKI-toimijoille laajasti avoin liikennedata tarjoaa kansainvälisesti merkittävän edun rakentaa palvelukehitystä vauhdittavaa tutkimustoimintaa ja toteuttaa eri toimijat osallistavia kehitysympäristöjä. 
 9. Kansainväliselle yhteisölle se merkitsee Suomessa todennettuja liikennedatan hyödyntämisen toimintamalleja ja palvelukokonaisuuksia räätälöitäväksi paikallisiin tarpeisiin tai skaalattavaksi laajemmille markkinoille. 

Haluamme saada aikaan vaikuttavuutta ja uutta liiketoimintaa julkisen sektorin ja yksityisen sektorin yhteistyöllä.   Haluamme luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia yksityiselle sektorille, ja helpottaa kuntien ja kaupunkien saamaan data kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti hyötykäyttöön.  Mukana on jo yli 200 toimijaa.