Hyppää pääsisältöön

Taloudellinen vastuu

Neljän liikennemuodon yhdistäminen samaan osakeyhtiömuodossa toimivaan konserniin tuo uusia mahdollisuuksia kehittää taloudellista tehokkuutta. Tässä hyödynnetään yhteisiä hankintoja, tukipalveluita, IT-infrastruktuuria ja toimitiloja. Näin voidaan vapauttaa taloudellisia resursseja toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden edelleen kehittämiseen sekä saavuttaa suoria kustannussäästöjä.

Toiminnan tehokkuuden parantaminen on yksi Liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin strategisista painopisteistä. Veronmaksajat rahoittavat merkittävän osan yhtiön toiminnasta ja yhtiö kokee, että tämä velvoittaa sitä pitämään hyvää huolta taloudellisesta tehokkuudesta. Taloutta johtaa konsernitasolla CFO, talous- ja rahoitusjohtaja.

Luotu arvo sidosryhmille

Vuonna 2019 yhtiö on tuottanut liikenteenohjauspalvelut liikenteen loppukäyttäjille suunniteltua tehokkaammin. Väylävirasto tilaa nämä palvelut rautatie-, meri-, ja tieliikenteen osalta, ja lennonvarmistustoiminnan asiakkaita ovat pääosin eri lentoyhtiöt ja lentoasemaoperaattori Finavia. Suomalainen yhteiskunta hyötyy laajasti, kun liikennejärjestelmä toimii tehokkaasti ja liikuttaa ihmiset ja tavarat turvallisesti, sujuvasti ja tehokkaasti sekä ympäristöä säästäen paikasta toiseen.

Katalysaattori uusille yrityksille ja vaikuttavuudelle

Fintraffic haluaa kasvattaa rooliaan turvallisen, sujuvan ja ympäristöystävällisen liikenteen mahdollistajana yhteistyössä liikenteen ekosysteemin eri toimijoiden kanssa. Tavoitetta edistääkseen yhtiö kehittää tietoalustaa liikenteen toimijoiden käyttöön. Tietoalusta yhdistää liikennepalvelujen kehittämisestä kiinnostuneiden toimijoiden ja yhtiön omaa dataa. Samalla se luo liiketoimintamahdollisuuksia uusille yrityksille ja mahdollistaa uusien, koko yhteiskuntaa hyödyttävien liikenteen innovaatioiden syntymisen. Tavoitteeseen päästäkseen yhtiö panostaa uusien palveluiden kehittämiseen aiempaa enemmän seuraavien vuosien aikana. Kehitykseen tehdyt investoinnit tuovat pitkällä aikavälillä yhtiölle uusia asiakkuuksia ja liikevaihtoa. Uusia, yhteiskuntaa hyödyntäviä palveluita pyritään kehittämään avaamalla dataa ja luomalla kumppanuuksia liikenteen ekosysteemin kanssa.

Kohti laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tehokkaampaa toimintaa

Vuonna 2020 yhtiö panostaa operatiivisen toiminnan kehittämiseen liikenteenohjauksessa, kehittää ekosysteemi- ja alustapalveluita sekä suuntaa talouden resursointia sen mukaan, millä on eniten vaikuttavuutta yhteiskunnan kannalta.

Lähitulevaisuudessa Fintrafficin tavoitteena on mitata ja todentaa yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan perinteisten tulosmittareiden lisäksi myös muilla mittareilla, jotka liittyvät yhtiön strategisiin keihäänkärkiin: liikenteen turvallisuuteen, sujuvuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Tavoitteena on kuvata yhtiön palveluiden vaikuttavuutta sidosryhmille muun muassa eurojen ja ilmastopäästöjen vähenemisen näkökulmasta.