Hyppää pääsisältöön

Liikenteen ekosysteemi lyhyesti

Liikennejärjestelmä on laaja kokonaisuus erilaisia toimijoita ja palveluita. Kokonaisuus muodostuu henkilö- ja tavaraliikenteestä kaikissa liikennemuodoissa, niitä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta, liikkumisen palveluista, liikennevälineistä sekä liikennettä ohjaavista järjestelmistä.

Liikennejärjestelmän eri osa-alueita on perinteisesti tarkasteltu siilomaisesti, mutta digitalisaation edetessä ja digitaalisten palveluiden tarjonnan kasvaessa on syntynyt ajatus liikennejärjestelmän ja sen palvelut kattavasta liikenteen digitaalisesta ekosysteemistä, jossa eri tiedot ja palvelut pääsisivät mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla liikkumaan sekä palvelujen loppukäyttäjien että palveluntarjoajien mahdollisimman suureksi hyödyksi.

Suomi on ollut liikenteen avoimen datan jakelun ja hyödyntämisen edelläkävijä. Esimerkiksi Digitraffic-alustaa on kehitetty ja ylläpidetty yli 10 vuoden ajan. Fintrafficin perustamisen tavoitteena on ollut entisestään edistää liikenteeseen liittyvän tiedon hyödyntämistä uusien digitaalisten palveluiden kehitystyön tukena ja edesauttaa uuden liiketoiminnan syntymistä.

Liikenteen ohjauksella kerättävä tieto on haluttu hyödyttämään aiempaa tehokkaammin koko yhteiskuntaa. On haluttu vauhdittaa digitaalisen liikenteen liiketoimintaympäristön kehitystä ja suomalaisen liikennemarkkinan kasvua sekä luoda uusia toimintaedellytyksiä liikennealan yrityksille. Samalla tavoitteena on ollut parantaa liikenteen ohjaustoiminnan taloudellista tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä lisätä toiminnan ja hinnoittelun läpinäkyvyyttä.

Liikenteen ekosysteemin rakennuspalikat

Liikenteen ekosysteemi muodostuu liikenteen digitaalisesta infrastruktuurista, digitaalisista liikennesäännöistä (Play Book) ja liikenteen toimijoiden yhteistyöstä.

Digitaalinen infrastruktuuri toimii liiketoiminta-alustana, joka tarjoaisi muun muassa laadukkaat perustiedot (Master data) ja peruspalvelut (esimerkiksi Liikennetilannepalvelu, reitityspalvelu, sähköisten rahtitietojen välityspalvelu).

 

Kuva 1. Liikenteen ekosysteemin rakennuspalikat.

Fintraffic tarjoaa liikenteen digitaalisen infrastuktuurin palveluita ekosysteemin toimijoiden käyttöön. Digitaalinen infrastruktuuri yhdistää liikennepalvelujen kehittämisestä kiinnostuneiden toimijoiden dataa ja auttaa solmimaan uusia kumppanuuksia. Datan markkinapaikka, Digitraffic, luo innovatiivisuudessaan ja ominaisuuksiltaan pohjaa maailmanluokan liikennemarkkinoiden syntymiselle Suomeen.