Hyppää pääsisältöön

Fintrafficin keinot

Haluamme olla vaikuttava tekijä maailman turvallisimman, sujuvimman ja ympäristöystävällisimmän liikenteen rakentamisessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme valinneet seuraavat teot, joihin keskitymme: 

Arvoa tuottavan liikenteen ekosysteemin rakentaminen 

Edistämme sitä, että Suomi on liikenteen markkinakäytäntöjen edelläkävijä. Tämä luo pohjan liikennealan yritysten menestymiselle ja kyvykkyydelle hyödyntää tietoa mahdollisimman tehokkaasti. Teemme työtä, että Suomessa toimivat yritykset pärjäisivät kilpailussa, jota käynnissä oleva data- ja alustatalouden murros kiihdyttää.  

Rakennamme yhdessä kumppaneidemme kanssa tietoa hyödyntävää verkostoa, liikenteen ekosysteemiä, joka auttaa toimijoita optimoimaan omaa toimintaansa, lisäämään eri toimijoiden yhteentoimivuutta ja ​luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia​ reilun datatalouden pelisääntöjen mukaisesti. Tätä työtä tehdään Fintrafficin johdolla liikenteen dataekosysteemissä, jonka ansiosta on mahdollista luoda Suomeen palvelualustojen päälle syntyvää liiketoimintaa, jossa datan hyödyntäminen ristiin saa aikaan verkostovaikutuksen, kasvavan ​liikennemarkkinan ja menestyvän vientiliiketoiminnan. Tämä on välttämätöntä, jotta suomalainen liikenneala pärjää tulevina vuosina.  

Fintrafficin tuottamat alusta-, tilannekuva- ja asiointipalvelut auttavat liikenteen dataekosysteemissä muiden toimijoiden palveluiden kehittämistä ja hyvän loppukäyttäjäkokemuksen luomista. 

Tuotteistetut digitaaliset ekosysteemipalvelut  

Fintraffic tuottaa digitaalisia palveluita sovelluskehittäjille liikennealan palvelukehityksen kiihdyttämiseksi, liikenteen operaattoreille markkinan kasvattamiseksi ja palvelutason parantamiseksi sekä loppukäyttäjille matka- ja kuljetusketjujen tehostamiseksi. Palvelumme ovat vaivattomasti integroitavissa muiden liikennealan toimijoiden ratkaisuihin.  

Houkuttelevien digipalveluiden lisäksi haluamme rakentaa Suomeen mahdollisimman kattavan liikenteen tilannekuvan. Tavoitteenamme on saada yhä useampi toimija rikastamaan ja hyödyntämään liikenteen tilannekuvaa kanssamme. Tarjoamme tiedon jakamiseen koko alan käyttöön houkuttelevimman data- ja palvelualustan.  

Jotta palvelumme kehittyvät asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, kehitämme palvelukokonaisuuttamme tehokkaasti, ketterästi ja tiiviisti yhdessä kumppaneidemme kanssa. Tähtäämme yhtenäiseen ja korkealaatuiseen asiakaskokemukseen kaikissa digitaalisissa kanavissamme. 

Liikenteenohjauksen kehittäminen  

Tarjoamme turvallisinta, toimintavarminta ja tehokkainta liikenteenohjauspalvelua maailmassa - kaikissa liikennemuodoissa. Huippuluokan liikenteenohjaus tukee myös vahvasti suomalaisten liikennealan toimijoiden menestystä edistää alan verkottumista ja tiedon rikastamista.  

Tämä edellyttää meiltä liikenteenohjauksen operointimallin ja ohjauskeskusrakenteen uudistamista. Se tarkoittaa myös prosessien, työmenetelmien ja toimintamallien kehittämistä. Panostamme liikenteenohjauksen operatiivisiin järjestelmiin ja niiden automatisointiin, jotta voimme tarjota tasalaatuista ja toimintavarmaa palvelua kaikissa tilanteissa. Henkilöstöllemme tämä merkitsee työnkuvien kehittymistä ja mahdollisuutta parantaa osaamista entisestään.  

Kyvykäs ICT-arkkitehtuuri  

Jotta voimme tukea täysimääräisesti suomalaista liikennealaa ja yhteiskuntaa menestymään, meidän on pidettävä huolta siitä, että käytössämme on laadukkaat ja toimintavarmat tietojärjestelmät. Voimme älykkäiden teknologioiden avulla parantaa Fintrafficin tuottavuutta, ketteryyttä, työntekijäkokemusta, asiakaspalvelun laatua ja tietoturvan tasoa. Kyvykäs ICT-arkkitehtuuri tukee vahvasti tietoa hyödyntävän liikennealan, liikenteen dataekosysteemin, tehokasta toimintaa.  

Hyödynnämme yhteisiä alustoja sekä hallinnollisessa, operatiivisessa että dataekosysteemin arkkitehtuurissa. Valitsemme ensisijaisesti pilvi- ja palvelupohjaiset ratkaisut, ellei ole merkittäviä syitä olla valitsematta. Kaikessa tekemisessämme noudatamme korkeita tietoturvan ja laadun standardeja.  

Tehokkaat ja toimintavarmat prosessit

Osa yritysvastuutamme on se, että toimimme Fintrafficissa fiksulla ja yhtenäisellä tavalla. Tavoitteenamme on varmistaa tehokkaasti toimiva konserni, hyvä laatu asiakkaille ja korkea turvallisuustaso.

Keinojamme ovat vahva johtaminen, yhteisten työketjujen yhdenmukaistaminen ja virtaviivaistaminen​, prosessien digitalisointi​ sekä osaamisen kasvattaminen.

Osaaminen, johtaminen ja yrityskulttuuri

Fintrafficin tavoitteena on olla erinomainen työpaikka.

Yrityskulttuurimme pohjautuu arvoihimme, hyväksyvään kohtaamiseen, avoimuuteen ja ​yhdessä tekemiseen sekä on ratkaisukeskeistä, tukee innovatiivisuutta, ​jatkuvaa parantamista ja kykyä uudistua.​ Yrityskulttuurimme vaikuttaa suoraan työyhteisömme toimintaan ja ohjaa tekojamme myös eri yhteistyökumppaneidemme kanssa. Kehitämme yrityskulttuuriamme vastuullisesti, arvot ja eettiset ohjeet toimintamme perustana.

Tavoitteemme on, että meillä on maailmanluokan osaaminen liikenteenohjaukseen ja –ekosysteemeihin. Kehitämme esihenkilötyötämme jatkuvasti, jotta johtamisemme on ammattitaitoista, ihmisläheistä ja reilua.

Keskitymme siihen, että meillä on kyky houkutella, sitouttaa ja kehittää osaavaa henkilöstöä. Kehitämme Fintrafficin työnantajamielikuvaa, henkilöstön osaamista ja johtamistamme sekä tuemme toisiamme tällä matkalla. Huolehdimme, että palkitsemisemme on reilua ja oikeudenmukaista.