Hyppää pääsisältöön

Näin pyydät Fintrafficilta lausuntoa lentoesteestä

Ilmailulain mukaan Traficomilta on etukäteen haettava lupa lentoesteen asettamiseen. Traficomille toimitettavaan lupahakemukseen on liitettävä Fintraffic lennonvarmistuksen lausunto esteestä.

Täytä lausuntopyynnön tiedot sähköisellä lomakkeella. Voit liittää siihen liitetiedostoja sekä tarkastaa esteen sijainnin karttapalvelun avulla. Jos lähetät samalla kerralla useamman lausuntopyynnön, voit tallentaa lomakkeen pohjaksi, jolloin uudelle lomakkeelle täydennetään vain esteen tiedot.

Toimita peruskartta- ja maastokarttaotteet jpeg-, tiff- tai pdf-tiedostomuodossa.

Lentoestelausunto on maksullinen. Hinta 1.1.2014 alkaen:

  • Esteen korkeus maanpinnasta alle 150 m 240 € (+ ALV)
  • Esteen korkeus maanpinnasta 150 m tai yli 750 € (+ ALV)

Lausuntopyyntöjen käsittelyaika on tapauskohtainen. Tavallisesti yksittäisen esteen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa. Loma-aikoina kannattaa varautua normaalia pidempiin käsittelyaikoihin.

Lisätietoja lentoestelausunnoista saat puhelimitse p. 020 4284 090 tai lentoesteet(at)fintraffic.fi. Samaan osoitteeseen lentoesteen ylläpitäjän on viipymättä ilmoitettava estettä ja yhteystietojaan koskevat muutokset.

Lupaprosessi ja lentoesteitä koskeva laki

Ilmailulaki §158 määrittelee, milloin lentoestelupa tarvitaan. Lupa haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Sen liitteenä tulee olla Fintraffic Lennonvarmistuksen lausunto. Lausunto- ja lupahakemukseen tarvitaan kohteen tarkat sijaintitiedot sekä rakenteen ja maanpinnan korkeus. Lupavaatimus koskee uuden lentoesteen asettamista, olemassa olevan esteen korottamista tai sijaintipaikan muuttamista.

Traficom vastaa kysymyksiin, jotka koskevat luvan tarpeellisuutta.

Ilmailulain (864/2014) mukaan laitteen, rakennuksen, rakennelman tai merkin asettamiseen tarvitaan lentoestelupa, jos este

1. ulottuu yli 10 metrin korkeuteen maan- tai vedenpinnasta ja sijaitsee lentopaikan, kevytlentopaikan tai varalaskupaikan kiitotien ympärillä olevan suorakaiteen sisällä, jonka pitkät sivut ovat 500 metrin etäisyydellä kiitotien keskilinjasta ja lyhyet sivut 2 500 metrin etäisyydellä kiitotien kynnyksistä ulospäin,
2. ulottuu yli 30 metrin korkeuteen maan- tai vedenpinnasta ja sijaitsee 1 kohdassa tarkoitetun alueen ulkopuolella mutta kuitenkin enintään 45 kilometrin etäisyydellä 75 §:ssä tarkoitetun lentoaseman mittapisteestä,
3. ulottuu yli 30 metrin korkeuteen maan- tai vedenpinnasta ja sijaitsee 1 kohdassa tarkoitetun alueen ulkopuolelta, mutta kuitenkin enintään 12 kilometrin etäisyydellä varalaskupaikan tai muun lentopaikan kuin 75 §:ssä tarkoitetun lentoaseman mittapisteestä,
4. ulottuu yli 60 metrin korkeuteen maan- tai vedenpinnasta ja sijaitsee 1—3 kohdassa tarkoitettujen alueiden ulkopuolella,
5. läpäisee lentoesterajoituspinnan tai
6. esteellä on vaikutusta lentomenetelmien estevarakorkeuteen.

Lupaehtojen mukaisten ilmoitusten antaminen Fintrafficille

Lentoliikenteeseen vaikuttavan lentoesteen lupaehdoissa edellytetään ilmoittamaan Fintrafficin lennonvarmistukseen etukäteen esteen pystytyksen aloittamisesta. Ilmoituksen voi antaa lomakkeella Ilmoitus lentoesteestä.