Hyppää pääsisältöön

Lentoestepalvelu (OBST)

Käsiteltävät henkilötiedot

Keiden henkilötietoja Lennonvarmistus käsittelee (”rekisteröidyt”)

  • Lentoestelausunnon hakijat ja lentoesteen omistajat.

Rekisteröidyn Lennonvarmistukselle antamat henkilötiedot

  • Lentoestelausunnon hakijaa koskevat yhteystiedot ja muut tunnistamistiedot: etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja organisaation nimi.

Rekisteröidyn Lennonvarmistukselle antamat henkilötiedot/luovutuksena saamamme henkilötiedot

  • Lentoesteen omistajaa/ylläpitäjää koskevat yhteystiedot ja muut tunnistamistiedot, jos lentoestelausunnon hakija on eri henkilö kuin lentoesteen omistaja/ylläpitäjä.
  • Lisäksi lentoestelausuntopyyntöä koskevassa lomakkeessa pyydetään lentoestettä koskevia tietoja, jotka saatetaan katsoa lentoesteen omistajan/ylläpitäjän henkilötiedoiksi.
  • Laskutustiedot.

Käsittelyn tarkoitukset

Lennonvarmistus käsittelee henkilötietoja ilmailulain 158 §:n mukaisen lentoestelausunnon antamiseksi, joka on Lennonvarmistuksen lakisääteinen tehtävä. Henkilötietojen käsittelyperusteena on Lennonvarmistuksen lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen. 

Henkilötietojen säilytysajat

Lennonvarmistus säilyttää henkilötietoja EU:n komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/373 edellyttämällä tavalla viisi vuotta.

Poikkeuksena tästä ovat laskutustiedot, joita säilytetään kirjanpitolainsäädännön edellyttämä aika.