Hyppää pääsisältöön

Lentoestelausunnon toimitusehdot

Fintraffic lennonvarmistuksen lentoestelausunnon toimitusehdot

Ilmailulain 158§:n mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto Traficomilta on etukäteen haettava lupa lentoesteen asettamiseen. Lentoesteluvan hakemukseen tulee lupakäsittelyä varten liittää asianomaisen ilmaliikennepalvelun tarjoajan lausunto ja merialueelle sijoitettavan tuulivoimalan osalta myös rajavartiolaitoksen lausunto.

Fintrafficin lennonvarmistus on laissa tarkoitettu asianomainen ilmaliikennepalvelun tarjoaja.

Näissä toimitusehdoissa kuvataan ne menettelyt ja ehdot, joiden perusteella Fintrafficin lennonvarmistus  toimittaa siltä pyydetyn lentoestelausunnon.

Lausunnon kustannukset

Fintrafficin lentoestelausunto on maksullinen. Jokainen lausuntopyynnössä esitetty yksittäinen laite, rakennus, rakennelma tai merkki (jäljempänä ”Este”) analysoidaan ja siitä peritään maksu lausuntopyynnön vastaanottohetkellä voimassa olevan alla olevan hinnaston mukaisesti. Maksu peritään lausunnon hakijalta.

  • Esteen korkeus maanpinnasta alle 150 m 240 € (+ ALV)
  • Esteen korkeus maanpinnasta 150 m tai yli 750 € (+ ALV)

Maksuehto 14 päivää.

Lausuntopyynnön tekeminen

Lausuntopyyntö on toimitettava Fintrafficin lennonvarmistukseen sähköisellä lomakkeella, johon voi liittää liitetiedostoja. Lausuntopyynnössä on ilmoitettava Esteen tarkat sijaintitiedot ja korkeus sekä sen sijaintipaikan maanpinnan korkeus. Lisäksi lausuntopyynnössä on ilmoitettava vähintään sähköisen lomakkeen tähdellä (*) merkityt tiedot.

Lausuntopyynnön liitteenä toimitettavien karttaliitteiden tulee olla yleisessä kuvaformaatissa (jpeg, tiff) tai pdf-tiedostomuodossa olevia peruskartta- tai maastokarttaotteita.

Lausuntopyynnön täyttöohjeesta ilmenevät tarkemmat ohjeet lausuntopyynnön tekemisen osalta.

Lausuntopyyntöön liittyvät muutokset

Lausuntopyyntöön voi tehdä muutoksia tai sen voi perua ennen lomakkeen lähettämistä Fintrafficille.

Lausuntopyynnön käsitteleminen ja lausunnon toimittaminen

Lausuntopyynnön käsittelyaika on tapauskohtainen.

Lausunto on suomenkielinen ja se toimitetaan hakijalle sähköpostitse tai hakijan erikseen pyytäessä tavallisena kirjeenä. Lausunnon kirjeitse toimittamista on pyydettävä lausuntopyynnössä.

Fintrafficin vastuu

Fintrafficin lennonvarmistus laatii lentoestelausunnon lausuntopyynnössä esitettyjen ja hakijalta mahdollisesti pyydettyjen lisätietojen perusteella. Fintraffic ei vastaa saamiensa tietojen oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta tai tietojen virheellisyydestä aiheutuvista vahingoista.

Yhteystiedot

Fintraffic Lennonvarmistus Oy
Lentäjäntie 1B
01530 Vantaa

Lentoestelausuntoasiat:
puhelimitse 020 4284 090
sähköpostilla lentoesteet(at)fintraffic.fi